Om oss


Vi är ett professionellt och progressivt team

Svenska Fog

Från en ny vinkelSvenska Fog var tidigare Inrha Fogarna som nu använder Svenska Fog för att bättre visa på att vi är ett rikstäkande fogföretag.


Svenska Fog är idag det enda företag som idag lägger ner stora belopp i utveckling av nyteknik för att på sikt få ner kostnaden och tiden för fogning. 2019 presenterade vi det nya TUDV-röret och detta kan ju ses som den första nya lösningen inom fogning på 50 år!


Svenska Fog ägs av familjen Boye och alla i familjen jobbar mer eller mindre inom företaget. Vårt långsiktiga mål är att bli marknadsledande på fogning i Sverige detta ska vi lyckas med genom utveckling av ny teknik. Vi syselsätter förnärvarande 30 personer i Stockholm, Göteborg och Kristianstad.


Vi är väldigt inriktade på kundservice och många av våra kunder vittnar om just det. Vi har en ambition att bli Sveriges ledande företag inom fogningen med vårt unika koncept ”less is More” mindre vinst per projekt men fler projekt.


Välkomna ni också med era förfrågningar

Konkurranse på Lika vilkor


All personal som jobbar inom Svenska Fog har sin skattehemvist i Sverige och betalar skatt i Sverige. Samma gäller för våra underentreprenörer alla måste skatta i Sverige. Vi har kollektivavtal med Byggnads.

TUDV-rör

HÅLL KONTAKTEN MED OSS

Följ oss på sociala nätverk