Brandtätning & Passivt brandskydd


Byggnader måste säkras för brand.


De flesta byggnader måste på något vis säkras mot brand så om det är ett hyreshus eller ett kontor. Med passivt brandskydd finns det någon form av brandskydd inbyggt i husen. Det kan vada en brandfog eller svällande brandmassor för att hindra rök och eld att ta sig fram.

 

Vi jobbar nära brandkonsulter om de finns med i projekten eller så tar vi fram den tekniska lösningen för brandfognigen. Detta är ett komplext arbete som måste bli rätt för till sist är det människors säkerhet vi skyddar.


Kompetens

Vi har brandtätat under många år och har ett unikt system för dokumentation av alla projekt. Alla brandtätningar spara i vår databas för framtida referenser. Våra brandtätningar har alla ett unikt nummer som gör att man kan närsomhelst slå upp en tätning för att få all information om den. 


Certifierade

All vår personal som brandtätar är certifierade brandtätnings montörer.

Kontakta oss för genomgång av era krav!

Läs mer om våra andra tjänster

HÅLL KONTAKTEN MED OSS

Följ oss på sociala nätverk