Brandtätning i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kristanstad


De flesta byggnader måste på något vis säkras mot brand om det är ett hyreshus eller ett kontor. Med ett passivt brandskydd finns det någon form av brandskydd inbyggt i husen. Det kan vara en brandfog eller svällande brandmassor som hindrar rök och eld att ta sig fram. 

 

Vi jobbar nära brandkonsulter om de finns med i projektet, eller så tar vi fram den tekniska lösningen för brandtätningen. Detta är ett komplext arbete som måste bli rätt då det handlar om människors säkerhet.


Vi utför även brandisolering av balkar och pelare.

Vi har brandfogat förbifart Stockholms tunnlar vid Kungens Kurva och i Akalla. Hotellet till höger har vi brandtätat hela byggnaden.


Kompetens

Vi har brandtätat under många år och har ett unikt system för dokumentation av alla projekt. Alla brandtätningar sparas i vår databas för framtida referenser. Våra brandtätningar har alla ett unikt nummer som gör att man närsomhelst kan slå upp en tätning för att få all information om den. 


Certifierade

All vår personal som brandtätar är certifierade brandtätningsmontörer.

Läs mer om våra andra tjänster

Kontakta oss för genomgång av era krav!