Fasadrenovering och Mjukfogning i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kristanstad. 

 

Mjukfogning av byggnader är ett smart och effektivt skydd mot läckage i fasader. Rätt utfört håller fogen i många år, men även den bästa fogen släpper till sist och då är dags att byta ut fogen till en ny.

 

Första frågan man måste ställa sig är hur gammal fogen är. Är fogen gjord innan 1978 kan den innehålla PCB vilket kräver sina åtgärder.

 

När fogarna börjar släppa är fasaden inte längre tät, utan vatten börjar rinna in i konstruktionen. Vad som händer är svårt att med veta. Det som kan hända är att vatten läcker in i bostadsutrymmen eller lokaler och förstör ytskikten eller i värsta fall börjar det mögla. Till höger är en bild på hur det kan se ut i en lägenhet.


Följande steg görs alltid,

  1. Mekaniskt skära ut fogen.
  2. Slipa betongen för att få bort rester från gammal fog.
  3. Montera TDV-I rör, för ventilation av fogen på baksidan
  4. Applicera speciell primer
  5. Foga med fogmassor av hybridpolymer

 

Om det finns mycket fukt i betongen kan det vara så att detta måste torkas ut innan det går att foga igen.


Vi åtar oss total entreprenad för att renovera fasader inklusive tvättning, fogning och målning.


Kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering av era mjukfogar och förslag på lämpliga åtgärder.

Ring oss 010-2078008