Fasta Priser


Vad menar vi på Svenska Fog med ett fast pris? En av våra grundläggande principer är att vi ska ha ett fast pris på våra projekt utan ÄTOR. När vi ska planera för ett projekt är det väldigt enkelt inom fogningen att förutse eventuella problem som kan åstadkomma så det ska därför inte behövas något behov att inte utgå ifrån ett fast pris. Med ett fast pris kan ni som företag förlita sig på att inga extra kostnader tillkommer och om vi räknar fel på projektet och kostnaderna överskrider vår beräkning så tar vi förlusten! Sedan vi först började foga har vi alltid lämnat fasta priser på vår fogning och tills nu i september 2020 har vi tagit ut endast två ÄTOR! Dessa ÄTOR var oförutsägbara och tillträdde vid misstag hos båda parter, det är dock endast en minimal andel av de 1000-tals projekt vi utfört genom åren.


Inom fogningsbranschen är det många gånger små saker som kan vara ett hinder för fogningen. Vi anser dock att det är betydligt lättare och effektivare att hantera och utföra problemet än att ta ut ÄTA. Vi tänker oss in i ett perspektiv då vi har fogaren Adam som har ett problem han har stött på under ett projekts gång.


Han går då till platschefen för att få ut en ÄTA eftersom han anser att extra kostnader kommer att tillkomma. Platschefen är som vanligt upptagen då platschefen har flera uppgifter han behöver hantera. Till slut får Adam kontakt med platschefen och innan beslutet kommer om ÄTAn har det redan gått ett flertal timmar och Adam får sin ÄTA. Adam skickar ÄTAn till kontoret som sedan hanterar den osv. Ännu mer tid tas i anspråk och mycket tid och pengar går i spillo hos båda parter.

Hade Adam gjort som vi gör så hade Adam fixat problemet som uppstått utan diskussioner med platschef och problematik utan att det kostar extra pengar och tid! De problem som kan uppstå kan tex. Vara i betongen vid fogen. Här kan man enkelt se stora fördelar med ett fast pris och projektet kan därför löpa på snabbt och effektivt utan att slösa tid och pengar på små problem.

Samma sak gäller när det läggs meter priser på fogningen, vid felberäkningar och alla andra upptänkliga saker blir det även här extra. Då blir det ännu fler ÄTOR.


Känner ni igen era fogare? Vore det inte lättare att hålla sig till ett fast pris utan att pengar och tid slösas?

VARFÖR SVENSKA FOG?


Vi är Sveriges främsta framväxande fogföretag och vi jobbar uteslutande med fasta priser! Räknar vi fel tar vi förlusten och begär aldrig ÄTOr eller diskuterar om priser efter kontraktsskrivning.

FASTA PRISER VAR VÅR START

Vi startade Svenska Fog & Brand en gång just med tanken om att fog priser ska vara fasta. Vi kunde inte förstå hur man kan tillåta fogföretag att jobba på löpande och de går och drar bena efter sig.

 

Tänk om du skulle beställa en TAXI, de har fast pris inget konstigt idag. När de sen blir trafikstockning vill de ha extra för detta, hade du gått med på det? Men du gör det med fogföretag!

 

Fram med en rättvis prispolitik och motverka kartellbildningar inom fogbranschen där man aktivt vill hålla uppe priserna


VÅR VISION


Vi har som mål att bli marknadsledande på fogning i Sverige inom en snar framtid (vi är på god väg). Vi kommer att nå detta med vår egen utveckling av nya produkter och arbetssätt för att göra fogningen billigare och bättre.


Vi står helt fria från inverkan av kartellbildningar vars syfte är att stänga ute konkurrens och hålla priserna uppe.