OmfogningFogar som är gjorda i fasader har en teoretisk livslängd på 20-30 år, för fogar på söder eller väst sidor ka det bli kortare. Hur länge fogen håller beror på många faktorer och det material som finns i fogen.

 

När väll fogen börjar ge vika börjar det tränga in vatten i byggnaden som kan orsaka fuktskador vilket kan bli väldigt dyrt och tidskrävande att åtgärda. Som fastighetsägare bör man kontrollera sina fogar en gång om året och vid minsta tveksamhet ringa oss!

 

Vi besiktigar mjukfogar i fastigheter utan kostnad och föreslår lämplig åtgärd.

.