Utvecklingsavdelningen

Utveckling av ny teknik och lösningar

Svenska Fog jobbar hela tiden med utveckling av ny teknik och lösningar runt fogningen


Den första produkten som vi har släppt ut på marknaden är det nya TUDV-röret för att förbättra ventilationen bakom fogarna. Principen med den nya TUDV-röret är att det fångar upp mer fukt bakom fogarna och ser till att det transporteras ut.


Vårt övergripande mål är att göra fogningen bättre och snabbare för att på sikt kunna sänka priserna på fogningen. Inom en väldigt snar framtid kommer vi att släppa en helt ny maskin som kommer att förbättra fogningen radikalt.TUDV-rör


Vårt TUDV-rör ersätter det tidigare TDV-röret och förbättrar väsentligt ventilationen i fogen.


Fördelar med TUDV:

  1. Lättare montage för fogarna.
  2. Hamnar alltid med 45° lutning nedåt.

  3. Fångar upp fukten.
  4. Lätt att måla på.
  5. Kan levereras i alla färger.

Produktutveckling i ett nötskal

Kostnad


All produktutveckling har en kostnad en del och kostnaden styrs av måna faktorer.