Välkommen till hela Sveriges fogfirma


"Vi fogar Sverige"

Malmö - Stockholm - Göteborg - Kristianstad

Våra tjänster

Fogning

Fogning

Prefabfogning är en av våra största områden inom fogning. Våra fogteam står alltid redo för nya uppdrag! Klicka här för att se vad vi kan göra för ER!

Brandtätning

Brandtätning

Vi erbjuder alla typer av passivt brandskydd i byggnader. Alla byggnader måste skyddas mot brand och brandtätning är en del av detta.

Brandskydd

Fasadrenovering

Fogar i fasader har en livslängd på c:a 20 år, därefter bör den bytas ut. Läs mer om våra tjänster runt fasadrenovering.

Mjukfogning

Omfogning

Fogar håller bara en viss tid, sedan är det dags att byta fogarna. Görs inte detta kan vatten tränga in i byggnaden.