Hem » Brandtätning och Fogning i Kristianstad

Brandtätning och Fogning i Kristianstad

Vi är din tillförlitliga partner för brandtätning och fogning i Kristianstad. Med vår omfattande erfarenhet och expertis säkerställer vi förbättrad brandsäkerhet i alla typer av byggnader. Varje projekt genomförs med största precision och högsta kvalitet. Vi erbjuder våra tjänster för bostäder, kontor, sjukhus och skolor, samt för entreprenörer och byggföretag genom hela byggprocessen, från planering till installation. 

 

Kontakta oss idag för att säkerställa din fastighet med våra pålitliga fogningstjänster och brandtätning.

brandtätning kristianstad

Steg-för-steg – guide för brandtätning

  • Behovsbedömning. Utför en riskbedömning för att identifiera faror och sårbarheter innan brandtätningen påbörjas.

  • Planering och materialval. Planera arbetet noggrant och välj material som uppfyller brandmotståndskraven.

  • Tätning. Utför brandtätningen med noggrannhet och erfarenhet. Rengör och förbered ytorna noggrant innan materialet appliceras.

  • Dokumentation och efterkontroll. Dokumentera arbetet och dess resultat för att säkerställa att brandtätningen uppfyller alla regler och krav.

Nyckelfaktorer vid brandtätning i Kristianstad

Brandtätning kan utföras på olika sätt beroende på flera faktorer som påverkar valet av material och metod. Vad som ska tätas, var det är beläget och vilka specifika krav som ställs är avgörande. För att garantera att brandtätningen klarar av värme och rökgas under nödvändig tid måste man beakta om utrymmet är torrt eller fuktigt, om tätningen ska appliceras på vägg eller tak, samt om materialet är lätt eller massivt. Varje utrymme har även unika krav på hur länge brandtätningen måste hålla vid en brand.

Fogning är en avgörande teknik för att skydda byggnader mot brand och vatten. Vid brandtätning förhindrar fogning effektivt rök och brandgaser från att sprida sig mellan olika delar av byggnaden. Utöver detta är fogning viktig för att skydda byggnader mot fukt och vatten, vilket kan orsaka betydande skador som mögel och röta om de inte hanteras korrekt. Därför används fogning för att täta kritiska områden i våtutrymmen och förhindra vattenskador.

Stoppa eldens spridning med stark fogning

En byggnads brandskydd är aldrig starkare än dess svagaste länk. Små öppningar runt rörgenomföringar eller fogar kan allvarligt försvaga brandskyddet. Om brandgaser kan tränga igenom dessa öppningar kan elden spridas till oväntade områden, kringgå befintliga brandskyddslösningar och orsaka stor skada. Det är därför nödvändigt att täta alla genomföringar för rör, kablar och balkar där de passerar genom väggar eller bjälklag.

Är din fastighet i Kristianstad i behov av högkvalitativ brandtätning och fogning? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att förbättra säkerheten i din byggnad.