Hem » Svenska Fog – brandtätning och fogning i Stockholm

Svenska Fog – brandtätning och fogning i Stockholm

Välkommen till Svenska Fog – din expert på brandskydd och fogning! Vi är certifierade och erfarna inom brandtätning och fogning, och arbetar dagligen för att säkra fastigheter mot brand. Fastighetsägaren ansvarar för att uppfylla brandkraven, och vi är här för att hjälpa dig. Behöver du säkert och kvalitativt brandskydd i Stockholm eller någon annanstans i Sverige? Kontakta oss för en kostnadsfri offert! Svenska Fog erbjuder högkvalitativ fogning och brandtätning – vi skyddar din fastighet med professionell och pålitlig service. 

brandtätning Stockholm

Brandtätning Stockholm – ett tryggt brandskydd

Eld kan sprida sig snabbt och orsaka livsfarliga skador. För att förhindra detta är brandtätning och fogning avgörande. På Svenska Fog är vi certifierade inom dessa områden och arbetar dagligen med att säkra fastigheter. Vi ser till att din fastighet är brandskyddad!


Fastighetsägaren har alltid ansvaret för att brandkraven uppfylls, och vi hjälper dig att säkerställa detta. Behöver du brandtätning eller brandfogning? Kontakta oss! Vi arbetar i Stockholm och hela Sverige och erbjuder kostnadsfria offerter för våra tjänster. 

För kvalitativ fogning och brandtätning i Stockholm, hör av dig till oss på Svenska Fog. Vi är redo att svara på dina förfrågningar och skydda din fastighet.

Varför är det så viktigt med brandtätning?

  • Minskad risk för brandspridning. Brandtätning begränsar eldens spridning genom att skapa barriärer, vilket ger mer tid för evakuering och räddningsinsatser.

  • Minskad risk för strukturkollaps vid brand. Effektiv brandtätning stärker byggnadens integritet och förhindrar att bärande strukturer ger vika under hög värme.

  • Uppfyll lagkrav för brandskydd. Att följa lagstadgade brandskyddsbestämmelser är nödvändigt för att undvika böter och andra rättsliga konsekvenser, samt för att säkerställa säkerheten för alla som vistas i byggnaden.

  • Öka värdet på fastigheten. En fastighet med godkänt brandskydd är mer attraktiv på marknaden och kan öka i värde, vilket gör den till en säkrare investering.

Fogning Stockholm – viktigt för säkerheten

Syftet med fogning inom brandtätning är att begränsa spridningen av rök och säkerställa att utrymningstiden hålls inom tillåtna gränser. Vid brandtätning och fogning är det avgörande att använda noggrant testade material som uppfyller strikta krav. Brandtätning kan utföras på olika sätt, men ofta innebär det att täta hål runt genomföringar för vatten, el och ventilation. För bästa resultat används ett material som expanderar vid värme. Om ett avloppsrör skulle fatta eld och spricka, expanderar brandtätningen tillräckligt för att täta hålet och förhindra röken från att spridas.

Frågor och svar om brandtätning och fogning

Varför är brandtätning viktig?

Brandtätning är en viktig del av byggnadens brandsäkerhet eftersom det förhindrar att en brand sprider sig till andra områden. Detta ger extra tid för evakuering och möjliggör snabbare insatser för att släcka branden.

Vilka delar av en byggnad bör brandtätas?

Viktiga områden som bör brandtätas med fogning i en byggnad inkluderar brandväggar, genomföringar för rör och kablar, fönster- och dörröppningar samt utrymmen där brandfarliga material förvaras. Det är också avgörande att ventilationskanaler och skorstensförlängare är ordentligt brandtätade.

Vilka krav ställs på brandtätningen?

Brandtätningar måste uppfylla specifika krav på hur länge de ska kunna motstå rökgas och värme vid en brand. Dessa krav fastställs under konstruktionsfasen och specificerar hur många minuter tätningen ska hålla. 

Specialister på alla typer av fogning

Svenska Fog är specialister på alla typer av fogningsarbeten, från fasadfogning till fogning i badrum, kök och runt dörrar och fönster. Vi är stolta över vår förmåga att leverera resultat av högsta kvalitet och strävar alltid efter att erbjuda de mest hållbara lösningarna. För oss är kvalitet av största vikt i varje fogningsarbete, och vi arbetar omsorgsfullt för att garantera att varje fogning vi utför fungerar optimalt. 

Kontakta oss idag för att diskutera ditt projekt – låt oss bli din partner inom brandtätning och fogning i Stockholm.