Hem » Kvalitativ brandtätning och fogning i Malmö

Kvalitativ brandtätning och fogning i Malmö

Välkommen till Svenska Fog – din specialist på fogning och brandskydd! Vi är certifierade experter med lång erfarenhet av brandtätning och fogning, och vårt dagliga arbete går ut på att skydda fastigheter mot bränder. Fastighetsägare har ansvaret att uppfylla brandkraven, och vi är här för att hjälpa till. 

 

Behöver du pålitligt och högkvalitativt brandskydd i Malmö och hela södra Sverige? Kontakta oss för en kostnadsfri offert! Svenska Fog erbjuder förstklassig fogning och brandtätning – vi skyddar din fastighet med professionell och säker service.

Brandtätning Malmö

 

Professionell brandtätning i Malmö 

Vi är din pålitliga partner för brandtätning och fogning i Malmö. Med vår gedigna erfarenhet och expertis kan vi leverera brandtätningstjänster som förbättrar brandsäkerheten i din fastighet. Varje projekt utförs med största noggrannhet och kvalitet. Vi erbjuder brandtätning för olika typer av byggnader, inklusive bostäder, kontor, sjukhus och skolor. Våra tjänster riktar sig även till entreprenörer och byggföretag genom hela byggprocessen, från initial planering till slutlig installation. 


Kontakta oss idag för att säkra din fastighet med våra pålitliga tjänster inom fogning och brandtätning.

Brandtätning Malmö – viktigt att tänka på

Det finns många olika metoder för brandtätning i Malmö. Flera faktorer avgör hur processen ska utföras och vilka material som är lämpliga att använda. Hur du bör gå tillväga beror på vad som ska brandtätas och var det är beläget, samt vilka specifika krav som ställs.

För att säkerställa att brandtätningen utförs korrekt och kan motstå både värme och rökgas under den nödvändiga tiden, finns det flera aspekter att beakta. Till exempel, du behöver veta om utrymmet som ska brandtätas är torrt eller fuktigt, om tätningen ska appliceras på en vägg eller ett tak, och om materialet är lätt eller massivt. Varje utrymme har även specifika krav på hur länge brandtätningen måste hålla vid en brand.

Brandtätning – steg för steg

  • Bedömning av behov. Utför en riskbedömning för att identifiera eventuella faror och sårbarheter i byggnaden innan brandtätningen påbörjas.

  • Planering och materialval. Planera arbetet och välj högkvalitativa material som uppfyller brandmotståndskraven efter att behovet har fastställts.

  • Utförande av tätning. När planeringen är klar och materialet har valts, genomför brandtätningen. Detta kräver noggrannhet, kunskap och erfarenhet. Rengör och förbered ytorna innan applicering av materialet med rätt teknik.

  • Dokumentation och efterkontroll. Dokumentera arbetet och dess resultat för att säkerställa att tätningen har utförts enligt gällande regler och krav.

Vi erbjuder omfattande tjänster inom fogning i Malmö

Fogning är en viktig teknik som används för att ge byggnader ett extra skydd mot yttre påverkningar som brand och vatten. Vid brandtätning spelar fogning en avgörande roll eftersom det effektivt hindrar rök och brandgaser från att sprida sig mellan olika delar av byggnaden.

Fogning är inte bara kritisk för brandtätning, den är också avgörande för att skydda byggnader mot fukt och vatten. Fukt och vatten kan orsaka betydande skador på byggnader, inklusive mögel- och rötskador, om de inte hanteras korrekt. Därför används fogning för att täta viktiga områden i våtutrymmen och förhindra att vatten tränger in.

Viktigt att stoppa eldens spridning

Man brukar säga att en kedja aldrig är starkare än sin svagaste länk. Det gäller även för byggnader och brandskydd. Trots ett genomarbetat brandskydd kan små öppningar runt rörgenomföringar eller fogar försvaga skyddet. Om brandgaser kan passera genom dessa öppningar kan elden spridas till oväntade områden, kringgå befintliga brandskyddslösningar och orsaka stor skada. För att förhindra detta är det nödvändigt att täta alla genomföringar för rör, kablar, balkar och liknande där de passerar genom väggar eller bjälklag.

Är din fastighet i Malmö i behov av kvalitativ brandtätning/fogning? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!