Hem » Passivt brandskydd

Passivt brandskydd

Brandtätning
En brandfog behövs runt en genomföring  eller en öppning i en brandcellsgräns. Vi ser noga till att följa alla installationsanvisningar för garantera att tätningen håller samma brandklass som brandcellsgränsen. 

Brandtätning

Brandfogning
Rund dörrar, fönster och olika partier som sitter i en brandcellsgräns måste man brandfoga. Vi ser alltid till att följa projektets miljökrav och alltid använda miljögodkända material.

brandfogning

Brandskyddsdokumentation
Efter en brandtätning eller brandfogning är utförd ser vi alltid till att nog dokumentera tätningen med en före och efterbild samt vilket material som är använt. En sammanställd brandskyddsdokumentation skickas efter avslutat arbete till byggherren som en pdf. 

brand dokumentation

Brandskyddsmålning och Brandskyddsisolering
Vi utför även brandskyddsmålning eller brandskyddsisolering på brandklassade stålkonstruktioner. Beroende på stålets brandklass, dimentioner och utnyttjandegrad bestäms tjockleken på isoleringen eller mängden brandskyddsfärg som ska appliceras.

brandisolering

Fogning/ Svällband

Fogrenovering

Passivt brandskydd

Kontakta oss

Info@svenskafog.se
Tel. 010-2078008

Öppettider
07:00-16:00

svenskafog team

Svenska Fog
Hanåsvägen 32
282 71 Sösdala

Tel. 010-2078008
Info@svenskafog.se

logo vit